054-7000000

פירות הדר בציפוי שוקולד

כשר

מומלצים

הזינו את העיר למשלוח ובדקו אם אנחנו מגיעים אליכם